Stichting Hartveilig Landgraaf is een feit

Doelen, bestuur en oprichting stichting
Enkele jaren geleden werd de stichting Hartveilig Landgraaf opgericht. Bij notariskantoor Ummels in Landgraaf werd de akte in bijzijn van Mr. N. Mickartz getekend. Het doel van de stichting is het aantal overlevenden na een hartstilstand te vergroten. Daarnaast zal de stichting zich intensief bezighouden met de volgende zaken:
• Plaatsen en beheren van AED’s en het op geoorloofde wijze bijeenbrengen en beheren van middelen om het voorgenoemde doel te kunnen verwezenlijken.
• Geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling
• Werven van vrijwilligers
• Uitnodigen van vrijwilligers voor opleidingen
• Bijhouden van een adressenbestand van vrijwilligers en controleren van de actualiteit van de gegevens
• Communicatie met vrijwilligers en met andere hulpverlenende organisaties
• Opleiden van vrijwilligers en het verlenen van nazorg


Bestuur
Het bestuur van de stichting Hartveilig Landgraaf bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Olaf Olijve
Secretaris: Peter Aufdenkamp
Penningmeester: Ronald Kalnenek
Bestuurslid: Bart Thonen

Wat er aan vooraf ging
Voordat de stichting werd opgericht is er uitgebreid met de gemeente Landgraaf gesproken over de aanpak, werkwijze en de verdere samenwerking. De gemeente is initiatiefnemer geweest en heeft de eerste vijf AED’s aangeschaft. Ook de opleiding van de vrijwilligers wordt door de gemeente betaald.
Omdat het budget van de gemeente beperkt is en vanwege organisatorische redenen is er gekozen voor het oprichten van een stichting.
Stichting Hartveilig Landgraaf is een feit

aed

aed ablauf